Storing bezig

Meer info

Reizen met bagage

Neem uw bagage mee aan boord van Thalys! Raadpleeg de voorschriften en stap in.

Reizen met bagage

Voor ieders veiligheid en comfort tijdens de reis heeft Thalys enkele regels opgesteld over de bagage die aan boord is toegestaan. Bekijk ze hier om een regularisatie* bij het instappen te voorkomen.

Om veiligheidsredenen is het verboden de gangen en treindeuren te versperren met bagage of bagage (met touwen of sloten) vast te maken in de trein.

Als u met een kind reist, kunt u gratis een kinderwagen meenemen aan boord, naast de hierboven genoemde toegestane bagage. De kinderwagen dient opgevouwen te zijn voordat u aan boord gaat en opgeborgen te worden in de bagageruimte van het rijtuig waar u zit.

* In geval van overbagage zal de reiziger € 30 per stuk bagage moeten bijbetalen of zijn/haar bagage wordt geweigerd aan boord van Thalys. Thalys weigert goederen aan boord die niet zijn toegestaan.

 

Standaard bagage
Fietsbagage

Fiets meenemen aan boord

Omdat er beperkte bagageruimte aan boord is, wordt slechts een beperkt aantal fietsen geaccepteerd onder bepaalde vervoersvoorwaarden: de 2 fietswielen moeten worden gedemonteerd en opgeborgen in een soepele hoes van max. 135 x 85 x 30 cm, die de complete, gedemonteerde fiets bevat.

Als u een fiets meeneemt, kunt u maximaal meenemen:

Een fiets die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal door de Train Manager aan boord worden geweigerd. Personen die met een fiets reizen, dienen 30 minuten vóór vertrek aanwezig te zijn op het perron.

Vouwfietsen worden beschouwd als gewone bagage voor zover de afmetingen niet meer zijn dan 75 x 53 x 30 cm in gevouwen staat.

Speciale bagage aan boord

Bepaalde voorwerpen die groter zijn dan de gebruikelijke afmetingen voor bagage zijn aan boord toegestaan. Raadpleeg voor vertrek de rubriek hieronder om te zien of uw bagage is toegestaan of neem contact op met onze Klantendienst. Alle bijzondere bagage dient te worden vervoerd in een hoes van maximaal 2 meter lang.

Als u bijzondere bagage heeft, kunt u daarnaast maximaal nog meenemen: 1 stuk bagage (maximaal 75 x 53 x 30 cm) en 1 stuk handbagage.

Speciale bagage
Rode koffer op rode achtergrond

Niet toegestane bagage

Voor ieders veiligheid zijn sommige voorwerpen niet toegestaan aan boord van onze treinen en daar worden geen uitzonderingen op gemaakt. Als veiligheidsteams of het treinpersoneel vinden dat een bepaald voorwerp een risico vormt, behoudt Thalys zich het recht om dit voorwerp te weigeren.

Aan boord is de volgende bagage verboden:

  • Bagage die het toegestane volume overschrijdt; 
  • bagage die niet overeenstemt met de hierboven opgesomde regels;
  • en de volgende producten:

> Ongebruikelijke voorwerpen
zoals bederfelijke waren die een onaangename geur verspreiden of planten.
> Gevaarlijke voorwerpen
steekwapens, vuurwapens, explosieven, brandbare vloeistoffen (benzine, verf etc.) en alle gevaarlijke stoffen (chemisch, biologisch etc.).
> Handelswaren
producten waarvan de hoeveelheid en/of de verpakking zondermeer aantonen dat de vervoersstatus "reiziger" wordt misbruikt om goederen te vervoeren die met diensten van een gespecialiseerde vervoerder zouden moeten worden vervoerd.
> Verboden goederen
door de douane of een andere overheidsdienst verboden producten.

Voor meer informatie kunt u een meer gedetailleerde lijst van aan boord verboden voorwerpen raadplegen.
Deze lijst is niet volledig en in geval van twijfel over een specifiek voorwerp kunt u contact opnemen met onze Klantendienst.

Praktische informatie

Om in alle rust te kunnen reizen, vindt u hier enkele tips voor het vervoer van uw bagage:

Etiketten plakken

Uw bagage aan boord van Thalys dient voorzien te zijn van etiketten. Om deze formaliteit te vergemakkelijken kunt u ons personaliseerbaar etiket downloaden.

Eenvoudig uw bagage aan boord opbergen

Aan boord van onze treinen zijn verschillende bagageruimtes beschikbaar:

  • het bagagerek boven uw zitplaats
  • open ruimtes op de vloer tussen bepaalde stoelen die rug aan rug zijn geplaatst
  • bagageruimtes aan de uiteinden van elk rijtuig voor grotere bagage

Houd een oogje op uw bagage

Het opbergen van uw bagage aan boord is uw eigen verantwoordelijkheid. Sluit uit veiligheidsoverwegingen uw bagage goed af en laat deze niet onbeheerd achter. Let erop dat u niets achterlaat als u de trein verlaat.