Storing bezig

Meer info

Compensatie in geval van vertraging

Punctualiteit is onze specialiteit. Dus als wij te laat zijn, kunt u compensatie aanvragen.

Om compensatie te krijgen, dient u dit binnen de 3 maanden na de reis met vertraging aan te vragen. De vertraging dient ten minste 30 minuten te zijn en het terug te vorderen bedrag mag niet minder zijn dan € 4.

Het is voor ons een erezaak de geplande reistijden van onze reizigers te realiseren. Ook al zijn wij, wettelijk gezien, gehouden pas schadevergoeding uit te betalen vanaf 1 uur vertraging tot een maximum van 50% van de ticketprijs, bij Thalys vergoeden wij al vanaf 30 minuten en vaak tot 100% volgens de hieronder vastgestelde compensatieregels.

 

Waaruit bestaat de compensatie ?

De compensatie zult u ontvangen in de vorm van een papieren voucher, een e-Voucher (12 maanden geldig) , Miles bijgeschreven op uw persoonlijk My Thalys World-account of via een bankoverschrijving. Om uw compensatie te verkrijgen, vult u het online compensatieformulier in.

Om uw compensatie te verkrijgen, vult u het online compensatieformulier in.

Hoe u uw verzoek indient hangt af van de gewenste compensatie. Om te weten hoe, raadpleegt u de lijst van gerelateerde vragen onderaan deze pagina. Als u de compensatieniveaus per vertraging precies wil weten, klik hier.

Voor meer informatie kunt u onze Algemene Transportvoorwaarden raadplegen.

 

Wat is de compensatieregeling?

Thalys biedt u verschillende alternatieven voor compensatie afhankelijk van de aard en de duur van de vertraging.

 

1. Thalys is niet verantwoordelijk voor de vertraging.

Conform met het Europese reglement inzake rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer bieden wij u een vergoeding ter waarde van:

  • 25% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer.
  • 50% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.

De vergoeding wordt uitbetaald in papieren of e-vouchers (12 maanden geldig) of, op uw verzoek, via een bankoverschrijving.

In het geval dat u ervoor kiest om vergoed te worden in Miles, zal een vooraf bepaald aantal Miles overgeschreven worden naar uw persoonlijk My Thalys World-account, afhankelijk van de vertraging en uw status binnen het programma. Voor meer informatie, raadpleeg de U kunt vragen om uw ticket te annuleren en terug te betalen in Miles tot het vertrekuur van uw trein. Uw Miles zullen geheel worden teruggeschreven op uw persoonlijk My Thalys World-account. Voor meer informatie, raadpleeg de vergoedingstabel.

 

2. Thalys is verantwoordelijk voor de vertraging.

Bij elke vertraging gelijk aan of meer dan 30 minuten én verwijtbaar aan Thalys zal uw vergoeding in Miles hoger zijn dan de Europese regels rond andere vergoedingen:

  • 20% van uw ticket bij een vertraging van 30 minuten of meer.
  • 50% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer.
  • 100% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.

In het geval dat u ervoor kiest om vergoed te worden in Miles, zal een vooraf bepaald aantal Miles overgeschreven worden naar uw persoonlijk My Thalys World-account, afhankelijk van de vertraging en uw status binnen het programma. Voor meer informatie, raadpleeg de U kunt vragen om uw ticket te annuleren en terug te betalen in Miles tot het vertrekuur van uw trein. Uw Miles zullen geheel worden teruggeschreven op uw persoonlijk My Thalys World-account. Voor meer informatie, raadpleeg de vergoedingstabel.

Bij vertragingen van meer dan 60 minuten kunt u vragen om de vergoeding via een bankoverschrijving uit te betalen. In dit geval zijn de percentages van toepassing zoals vastgesteld door het Europese reglement: 25% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer en 50% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.

Als u ondanks alles niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met :

  • De ombudsdienst van de SNCF, online of per post aan het volgende adres: Médiateur SNCF Mobilité, TSA 49980, 75839 PARIS CEDEX 17, Frankrijk.
    of
  • Ombudsrail (de Belgische Ombudsdienst voor de treinreizigers) via dit formulier, telefonisch op het nr. 0800 25 095 of op volgend adres: Ombudsrail, Koning Albert II-laan 8 bus 5, 1000 Brussel.

Niets is belangrijker voor ons team dan onze beloftes nakomen.