Storing bezig

Meer info

Naar de vorige pagina gaan

Kan ik het geld van mijn abonnement terugkrijgen?

U kunt uw geld terugkrijgen zolang de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen na de datum van aankoop niet is verstreken. Dit komt overeen met de richtlijn 97/7/CE betreffende de bescherming van consumenten op het gebied van op afstand afgesloten contracten. Deze voorwaarde is uitsluitend van toepassing als het abonnement niet is gebruikt. Na deze termijn en in geval het abonnement is gebruikt, kan het niet worden terugbetaald.