Naar de vorige pagina gaan

Hoe kan ik de boete voldoen voor het niet aan boord kunnen betalen van mijn ticket?

Het bedrag van de boete dient u binnen 14 dagen te betalen via online betaling of door storting op het rekeningnummer BE51 0017 4513 3262 (BIC: GEBABEBB). Begunstigde: THI Factory. Gelieve hierbij ook het referentienummer van de boete te vermelden.

Als u niet binnen de genoemde tijd betaalt, zal THI Factory genoodzaakt zijn u een aanmaning te sturen met een extra boetebedrag van € 150 zoals omschreven staat in onze Algemene Vervoersvoorwaarden.

Als u dan nog niet betaalt, kan THI Factory zijn rechten doen gelden langs juridische weg. De extra kosten daarvoor kunnen voor uw rekening komen. Dit proces-verbaal kan ook aanleiding zijn tot verdere juridische stappen.