Storing bezig

Meer info

Toegewijd tot een duurzaam project

Thalys zet zich in voor een zo positief mogelijke impact op het milieu.

Maatschappelijke engagementen op kruissnelheid

 

“We moeten ons onvermoeibaar blijven inzetten voor een samenleving die zowel koolstofvrij als meer mobiel is, die meer openstaat voor andere culturen en die op een meer dynamische wijze omspringt met uitwisselingen en handel. Al deze doelstellingen zijn onderling verbonden en het is enkel op die manier dat we een meerwaarde kunnen creëren, zowel op menselijk, economisch als ecologisch vlak."

Bertrand Gosselin, CEO van Thalys.

Milieu: Thalys steunt het Parijsakkoord

Thalys belooft haar klanten om de meest duurzame manier van reizen aan te bieden tussen de verschillende bestemmingen. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven een sleutelrol kunnen spelen bij de energietransitie en Thalys is hierin een voortrekker binnen Europa. In het kader van het Science Based Target-initiatief stelde Thalys haar strategie af op het Klimaatakkoord van Parijs en formuleerde het duidelijke doelstellingen met betrekking tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Thalys heeft zich dus voorgenomen om vóór 2020 de uitstoot van CO 2 met 40% te verminderen.

Daarnaast is Thalys sinds 2015 ook sponsor van de denktank 'The Shift Project'. We gaan er, samen met andere spelers in de private sector, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en instituties, het debat aan over de transitie naar een koolstofvrije economie.

Het totale energieverbruik van Thalys wordt onder de loep genomen binnen het actieplan voor het milieu: van de treinbesturing tot het lastenboek, van het vervoersplan tot de instructies voor treinen om tot stilstand te komen in stations.

Boomscheut
Presenteerblad met het Tussendoortje

Duurzaam inkopen en verantwoord consumeren

Ons streven naar een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen wordt weerspiegeld in onze dagelijkse activiteiten. Zo hebben we een ethisch handvest ondertekend en gepubliceerd waarin we duidelijk het kader beschrijven van onze duurzaamheidsacties. Op deze manier krijgen ook onze medewerkers een rol in de duurzame ontwikkeling van hun functie en wordt hun expertise en betrokkenheid sterker.

Daarnaast willen Europeanen niet alleen vlotter reizen, maar wensen zij ook toegang tot duurzamere vervoersoplossingen. Thalys wil de transitie naar een duurzamere levensstijl ten volle ondersteunen, bijvoorbeeld door nieuwe vervoerswijzen aan te moedigen met het Izy-aanbod, door haar bedrijfsactiviteiten en neveneffecten nauwkeurig te monitoren en door een duurzame maaltijdservice aan te bieden in de Premium-klasse.

Thalys zet zich in voor interculturele ontdekkingen

Met het oog op solidariteit en culturele openheid gaat Thalys regelmatig partnerschappen aan die de samenwerking bevorderen over de nationale grenzen van de landen binnen haar netwerk heen.

Bovendien steunt Thalys sinds 2017 de organisatie Secours Populaire met programma’s zoals “Oubliés des vacances” (reizen voor kinderen naar gastgezinnen in Nederland) en de acties van Pères Noël verts, een organisatie die nieuwe perspectieven tracht te bieden aan mensen die lijden onder armoede en uitsluiting.

Secours Populaire

Ethische Code

Deze ethische code, die deel uitmaakt van de identiteit van Thalys, brengt de essentiële door ons verdedigde principes naar voren die we dagelijks als maatschappelijk betrokken, verantwoordelijke en solidaire onderneming willen bevorderen.