Storing bezig

Meer info

GEMEENSCHAPPELIJKE OPEN BRIEF TEGEN HOMOFOBIE

Brussel - Parijs, 5 juli 2019 

Ondertekenaars : 

Thomas, reiziger, slachtoffer van homofobe agressie met bedreigingen aan boord van Thalys afgelopen maandag tussen Parijs en Brussel. 

Virginie, reizigster die zich tussen Thomas en zijn agressoren opstelde, getuige en toeverlaat. 

Thalys, Betrand Gosselin (CEO), Charles Bernheim (Directeur van het departement Diensten), Frédérique Delcroix (Directrice van het bedrijfsproject). 

Naar aanleiding van de RTBF-reportage op vrijdagavond om 19u30, drukken we ons uit met gemeenschappelijke stem: als slachtoffer, getuige en vervoersonderneming. We willen vermijden dat er een polemiek zou ontstaan doorheen afzonderlijke getuigenissen. Hiermee willen we bijdragen tot de strijd tegen alle homofoob geweld, met respect en bescherming voor alle mensen. 
 

De feiten 

1/Thomas, slachtoffer 

Ik werd afgelopen maandagavond slachtoffer van homofobe bedreigingen door andere klanten aan boord van een Thalys. Ik werd op moedige wijze verdedigd door een andere reizigster (Virginie) die tussenbeide kwam en zich tussen mij en mijn agressoren opstelde zodat deze laatsten weggingen. Twee bedienden aan boord zijn met oprechte bezorgdheid tussengekomen, om me te helpen. Samen met een derde bediende hebben ze een controle uitgevoerd in de trein maar ze konden mijn agressoren niet meer vinden. Ze hebben de ordediensten verwittigd want de agressoren hadden me bedreigd met geweld na aankomst. Er waren echter geen veiligheidsteams aanwezig op het perron. Mijn agressoren waren er wel.  Met mijn getuige, allereerst ook mijn beschermster, later ook met mijn echtgenoot en onze honden, zijn we erin geslaagd naar huis te gaan. Ik heb dinsdag naar Thalys geschreven om mijn spijt uit te drukken dat er geen betere bescherming werd geboden. Zelfs al is de procedure op zich onvoldoende, de goede wil en de steun waren wel degelijk aanwezig. 

2/Virginie, getuige 

Ik heb beslist te getuigen om te waarschuwen. Ik was gechoqueerd een dergelijk gewelddadige situatie te hebben bijgewoond. Ik was triest dat ik de enige reiziger was die heeft opgetreden. Ik was verwonderd over een gebrek aan tussenkomst van de openbare diensten, de trein- en veiligheidsdiensten. Ik wilde dit delen omdat het veel erger kon zijn geweest. 

Ik wens dat zij die mijn bericht lezen, in de toekomst ook van plaats wisselen. Ik wens dat er betere procedures komen bij een geval van agressie in de trein, zoals we hier meemaakten. En dat de beschermende hulp aan de slachtoffers een prioriteit wordt. 

3/Thalys, vervoersonderneming 

In 2019 zijn geweld en homofobie niet tolereerbaar, net zoals elke vorm van racisme en discriminatie. Het is geen mening, het is een misdrijf. Zelfs al is een bedreiging "maar met woorden", het is een verschrikkelijke vorm van geweld. We willen aan Thomas en Virginie onze spijt en onze steun uitdrukken voor wat ze hebben meegemaakt. Volledig. Totaal. Geheel. En we verlenen onze steun, volledig, totaal, geheel aan onze bedienden die hun best hebben gedaan in moeilijke omstandigheden. Hierbij zal het dus niet blijven. Samen zullen we er een gevolg aan geven. De vraag werpt zich op hoe onze klanten steeds beter te begeleiden en te beschermen ; te meer omdat ook onze bedienden het slachtoffer kunnen worden. We moeten samen de woorden en de juiste manier vinden om tussenbeide te komen. We moeten steeds beter samenwerken met de politie- en veiligheidsdiensten om tussenkomsten te vergemakkelijken. We steunen deze uitdagingen allemaal, samen met onze bedienden en onze partners. 

Gemeenschappelijke verklaring : 

Een geval van homofobie inschatten in de publieke ruimte is niet gemakkelijk, de handelingen van de enen of van de anderen kunnen verkeerd weergegeven of verkeerd geïnterpreteerd worden. 

Door samen het woord te nemen, delen we meerdere overtuigingen. 1) We moeten durven spreken. Het is het eerste wapen tegen alle vormen van geweld waarover we beschikken. 2) We moeten dialoogruimtes creëren in het kader van het wederzijds respect. Oplossingen worden elke dag gevonden. Zo hebben Thomas en Virginie er ons deze ochtend van overtuigd om samen een werkvergadering met onze bedienden te organiseren, om te zien hoe we zaken kunnen verbeteren. 3) Er zijn procedures nodig om efficiënt en beschermend op te treden. Geen woorden maar daden. 

Geen enkele polemiek mag schade berokkenen aan de enige juiste weg voor ons : het bevestigen van het respect voor allen, het veroordelen van alle vormen van geweld. Enkel door de dialoog aan te gaan, door elk onze zienswijze en onze moeilijkheden te delen, zullen we er samen in slagen naar een nog meer respectvolle samenleving te groeien, met bescherming van de diversiteit. 

Lettre ouverte commune contre l'homophobie

Over Thalys

Thalys Map
Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van vier Europese landen dichterbij. In 2018 bereikte Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers per jaar.

De trajecttijd van de rode hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs bedraagt slechts 1.22 u., naar Keulen 1.47 u. en naar Amsterdam 1.51 u..

Thalys nam het digitale voortouw met vanaf 2008 wifi aan boord van de Thalys-treinen en de maatschappij onderscheidt zich vanaf het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: meertalig onthaal, ergonomisch comfort en kwaliteitsvolle catering.

Sinds december 2017 heeft de Thalys-reiziger de keuze tussen 3 reiscategorieën. Een “Standard”-trip begint vanaf €29 (Parijs en Nederland) en vanaf €19 (Duitsland). “Comfort” biedt een eersteklasrijtuig en “Premium” bezorgt de reiziger een volledig dienstenpakket met een maaltijd geserveerd aan de zitplaats.

Daarnaast lanceerde Thalys in 2016 haar lowcostalternatief IZY tussen Brussel en Parijs, gekenmerkt door een gemiddelde trajecttijd van 2.30 u. en 30% goedkopere tickets.

Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF als aandeelhouders.