Storing bezig

Meer info

Compensatie in geval van vertraging

Punctualiteit is onze specialiteit. Dus als wij te laat zijn, kunt u compensatie aanvragen.

Om compensatie te krijgen, dient u dit binnen de 3 maanden na de reis met vertraging aan te vragen. De vertraging dient ten minste 30 minuten te zijn en het terug te vorderen bedrag mag niet minder zijn dan € 4.

Het is voor ons een erezaak de geplande reistijden van onze reizigers te realiseren. Ook al zijn wij, wettelijk gezien, gehouden pas schadevergoeding uit te betalen vanaf 1 uur vertraging tot een maximum van 50% van de ticketprijs, bij Thalys vergoeden wij al vanaf 30 minuten en vaak tot 100% volgens de hieronder vastgestelde compensatieregels.

 

Waaruit bestaat de compensatie ?

De compensatie zult u ontvangen in de vorm van een papieren voucher, een eVoucher (12 maanden geldig) of via een bankoverschrijving.

Om uw compensatie te verkrijgen, vult u het online compensatieformulier in.

Om te weten hoe u uw verzoek kunt indienen al naar gelang de gewenste compensatie of wat precies het compensatieniveau bij tijden van vertraging is, raadpleegt u de lijst van gerelateerde vragen onderaan deze pagina.

Voor meer informatie kunt u onze Algemene Transportvoorwaarden raadplegen.

Wat is de compensatieregeling?

Thalys biedt u verschillende alternatieven voor compensatie afhankelijk van de aard en de duur van de vertraging.

1. Thalys is niet verantwoordelijk voor de vertraging.

Conform met het Europese reglement inzake rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer bieden wij u een vergoeding ter waarde van:

  • 25% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer.
  • 50% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.

De vergoeding wordt uitbetaald in papieren of e-vouchers (12 maanden geldig) of, op uw verzoek, via een bankoverschrijving.

2. Thalys is verantwoordelijk voor de vertraging.

Bij elke vertraging gelijk aan of meer dan 30 minuten én verwijtbaar aan Thalys bieden wij u een hogere vergoeding:

  • 20% van uw ticket bij een vertraging van 30 minuten of meer.
  • 50% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer.
  • 100% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.

De vergoeding wordt uitbetaald in papieren of e-vouchers, die 12 maanden geldig zijn. Bij vertragingen van meer dan 60 minuten kunt u vragen om de vergoeding via een bankoverschrijving uit te betalen. In dit geval zijn de percentages van toepassing zoals vastgesteld door het Europese reglement: 25% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer en 50% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.

 

Als u ondanks alles niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met :

  • De ombudsdienst van de SNCF, online of per post aan het volgende adres: Médiateur SNCF Mobilité, TSA 49980, 75839 PARIS CEDEX 17, Frankrijk.
    of
  • Ombudsrail (de Belgische Ombudsdienst voor de treinreizigers) via dit formulier, telefonisch op het nr. 0800 25 095 of op volgend adres: Ombudsrail, Koning Albert II-laan 8 bus 5, 1000 Brussel.

Niets is belangrijker voor ons team dan onze beloftes nakomen.