Storing bezig

Meer info

Naar de vorige pagina gaan

Wat is de compensatieregeling als de Thalys vertraging heeft?

Thalys biedt u verschillende alternatieven voor compensatie afhankelijk van de aard en de duur van de vertraging.

1: De vertraging is Thalys niet verwijtbaar.

Overeenkomstig het Europese reglement inzake rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer bieden wij u een vergoeding ter waarde van:
- 25% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer.
- 50% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.

De vergoeding wordt uitbetaald in papieren of e-vouchers of, op uw verzoek, via een bankoverschrijving.

2: De vertraging is Thalys verwijtbaar.

Bij elke vertraging gelijk aan of meer dan 30 minuten én verwijtbaar aan Thalys bieden wij u een hogere vergoeding:
- 20% van uw ticket bij een vertraging van 30 minuten of meer.
- 50% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer.
- 100% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.

De vergoeding wordt uitbetaald in papieren of e-vouchers. Bij vertragingen van meer dan 60 minuten kunt u vragen om de vergoeding via een bankoverschrijving uit te betalen. In dit geval zijn de percentages van toepassing zoals vastgesteld door het Europese reglement: 25% van uw ticket bij een vertraging van 60 minuten of meer en 50% van uw ticket bij een vertraging van 120 minuten of meer.