Storing bezig

Meer info

Naar de vorige pagina gaan

Hoe kan ik een ticket omruilen of annuleren dat betaald is met Thalys-e-vouchers?

Als u uw Thalys-ticket met e-Vouchers heeft geboekt en deze wenst om te ruilen:

U kunt uw ticket online omruilen op thalys.com: via uw account of via de rubriek ‘TICKETS'. U geeft het dossiernummer door en het e-mailadres van de koper.

Bij het omruilen kunnen zich drie situaties voordoen.

Situatie 1: omruilen van een met Thalys-e-Vouchers betaald ticket zonder bijbetaling.

De prijs van het nieuw ticket is dezelfde als die van het ticket dat u wilt omruilen. In dit geval is er geen sprake van betaling of terugbetaling.

Situatie 2: omruilen van een Thalys-ticket betaald met e-Vouchers met bijbetaling.

Wanneer de prijs van het nieuwe ticket hoger is dan die van het oorspronkelijke ticket moet u bijbetalen. In dit geval kan het verschil niet worden betaald met e-Vouchers.

Situatie 3: omruilen van een met Thalys-e-Vouchers betaald ticket met terugbetaling.

A. Het vervoersbewijs werd helemaal betaald met Thalys-e-Vouchers

Thalys-tickets volledig betaald met e-Vouchers worden uitsluitend in e-Vouchers terugbetaald. Het bedrag wordt bepaald volgens de voorziene tariefvoorwaarden. De eigenaar van het oorspronkelijke ticket zal per e-mail nieuwe e-Vouchers toegestuurd krijgen.

B. Het vervoersbewijs is betaald met Thalys-e-Vouchers en een betaalpas

De terugbetaling van tickets die deels met Thalys e-Vouchers en deels met een bankkaart werden betaald, zal in eerste instantie gebeuren via een overschrijving : de gestorte som is nooit hoger dan de som die effectief betaald werd voor het ticket. Het eventueel resterende retourbedrag zal in Thalys e-Vouchers terugbetaald worden. De som van de terugbetaling wordt berekend op basis van de voorziene tariefvoorwaarden. De eigenaar van het oorspronkelijke ticket zal per e-mail nieuwe e-Vouchers toegestuurd krijgen.

Bij problemen, gelieve contact op te nemen via +32 2 808 19 17 (zonaal tarief).

Opmerking:

Een Thalys-ticket kan worden omgeruild volgens specifieke tariefvoorwaarden, ongeacht of het ticket met Thalys e-Vouchers betaald werd of niet.