Storing bezig

Meer info

Naar de vorige pagina gaan

Hoe kan ik de boete voldoen voor het niet aan boord kunnen betalen van mijn ticket?

Het bedrag van de boete dient u binnen 14 dagen te betalen via online betaling of door storting op het rekeningnummer BE51 0017 4513 3262 (BIC: GEBABEBB). Begunstigde: THI Factory. Gelieve hierbij ook het referentienummer van de boete te vermelden.

Als u niet binnen de genoemde tijd betaalt, zal THI Factory genoodzaakt zijn u een aanmaning te sturen met een extra boetebedrag van € 150 zoals omschreven staat in onze Algemene Vervoersvoorwaarden.

Als u dan nog niet betaalt, kan THI Factory zijn rechten doen gelden langs juridische weg. De extra kosten daarvoor kunnen voor uw rekening komen. Dit proces-verbaal kan ook aanleiding zijn tot verdere juridische stappen.